Design a site like this with WordPress.com
Get started

spolu s Spolkom Westernových Strelcov Banská Bystrica

chceme poďakovať za vašu účasť na

Majstrovstvách Slovenska vo vrhu nožom a sekerou 2022

Ešte raz by som sa všetkým účastníkom chcel poďakovať za ich trpezlivosť, spoluprácu a súťaživosť. Vidíme sa opäť budúci rok !

Joe Root